Nikola Vucevic
Nikola Vucevic
Visina:213 cm
Težina:118 kg
Evan Fournier
Evan Fournier
Visina:201 cm
Težina:93 kg
Aaron Gordon
Aaron Gordon
Visina:206 cm
Težina:100 kg
Terrence Ross
Terrence Ross
Visina:201 cm
Težina:93 kg
D.J. Augustin
D.J. Augustin
Visina:183 cm
Težina:83 kg
Al-Farouq Aminu
Al-Farouq Aminu
Visina:206 cm
Težina:100 kg